Sevgili Üniversite Adayları;

Dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yer alan, Türkiye’nin en çok tercih edilen  üniversitelerinden birisi olan ve Kampusumuz ile birlikte, yurt dışında kampus açan ilk Türk üniversitesi unvanı kazanan üniversitemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi, her yıl on binlerce üniversite adayının hayalidir.

“Türkiye’nin Daha  Çok ODTÜ Mezununa İhtiyacı Var ve Artık Bir ODTÜ Daha Var”

Yarım yüzyılı aşan  geçmişinde birçok yeniliğe imza atan ODTÜ, Ankara, Kuzey  Kıbrıs Kampusu ile çok daha fazla sayıda üniversite adayına ODTÜ’lü olmanın yolunu açmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu olarak, 2005 yılının Eylül ayında kapılarımızı açarken, “Türkiye’nin Daha  Çok ODTÜ Mezununa İhtiyacı Var – Artık Bir ODTÜ Daha Var” sloganıyla yola çıkmış ve giriş puanından bağımsız Ankara Kampusu ile aynı düzeyde mezun vermek iddiasını ortaya koymuştuk. Yüz otuz bini aşkın ODTÜ mezununun iş dünyasına ve lisansüstü eğitime kabulde gösterdikleri başarıların bugün Kampusumuz mezunlarınca da aynen sürdürüldüğünü görmek bu iddialı hedefin yakalandığını  gösteriyor. Ayrıca, son yıllarda Kampusumuzun çıkardığı ODTÜ birincileri, eğitim kalitemizin bir başka göstergesidir.

Çok kampuslu üniversiteler dünyanın birçok köşesinde var. State University of New York ve University of California, onlarca kampuslarıyla bunun en önemli örnekleridir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun bunlardan en belirgin farkı, idari ve akademik kararlarda bütünüyle, ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Yönetim Kurulu ve Senatosu gibi, idari ve akademik merkezin yetkili organlarına bağlı bir yapıda olmasıdır. Lisans ve lisansüstü programlarının müfredatları, öğretim üyelerinin atama ve yükselme ölçütleri başta olmak üzere; bütün akademik kararlar Ankara’daki Senato tarafından alınmaktadır. İdari konularda ise, ODTÜ Yönetim Kurulu en yüksek karar organdır.

“ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Diplomasıyla; ODTÜ Ankara Kampusu Diploması Arasında Hiçbir Fark Yoktur.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda verilen eğitimin kalitesini, kurumsal varlığı ve eğitim geleneğiyle garanti etmekte ve mezunlarına ODTÜ Rektörü’nün imzasıyla, “Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu” ibaresini taşıyan ODTÜ diploması vermektedir. Bu diplomanın gerek yurt dışında gerekse YÖK nezdinde geçerliliği açısından, ODTÜ Ankara Kampusu mezunlarına verilen diplomadan hiçbir farkı yoktur ve mezunlarımıza kariyer kapılarını açan en önemli anahtardır.

“ODTÜ’yü ODTÜ yapan en temel  unsurlardan birisi olan çağdaş eğitim anlayışı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun kuruluşundan bu yana bütün faaliyetlerine yön vermiştir.

Bu eğitim anlayışında bilgi sadece derslerde değil, kantinlerde, çimenlerde, yurtlarda, sosyal, kültürel ve spor  etkinliklerinde, arkadaş ve hoca sohbetlerinde; kısacası tüm kampus yaşamının içinde edinilirÖğrenme ve sürdürebilmeye dayalı eğitim anlayışı ODTÜ’nün en temel ilkesidir. Kısacası, ODTÜ’nün tüm Kampuslarında eğitim, sınıflara hapsolmuş tek yönlü öğretimin çok ötesindedir.

Geleceğin liderleri, düşündüğünü serbestçe dile getiren, tartışan ancak çatışmayan, özgür ve pozitif düşünen uygar bireylerden oluşacaktır. ODTÜ Kuzey  Kıbrıs Kampusu’nda da, Ankara Kampusu’nda olduğu gibi, bu nitelikleri  kazandıracak bir ortam sizleri beklemektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun önemli bir ayrıcalığı, öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin aynı yaşam alanlarını paylaşmaları ve öğrenci başına çok daha fazla öğretim elemanı düşmesidir.

Sevgili Üniversite Adayları, ODTÜ’lü olmak ayrıcalık olduğu kadar aynı zamanda sorumluluk ve özveri gerektirir. Mükemmel bir yerleşkede ODTÜ ruhunu ve eğitim kalitesini arayan üniversite adaylarını geniş ODTÜ ailesine Kıbrıs’ta katılmaya çağırıyorum.

Kendinizi, Türkiye’yi ve dünyayı değiştirmek için…

Prof. Dr. Nazife Baykal
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Başkanı ve Kampus Rektörü